Transcript
  • 00:00    |    
    Initial credits
  • 00:06    |    
    IV Torneo Interescolar de Debates Final: State Right to Retain Talent
  • 39:26    |    
    Final credits


Debate: State Right to Retain Talent

New Media  | 04 de septiembre de 2015  | Vistas: 17